Δράσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού της Τσακωνιάς

0

Αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την αξία της εναλλακτικής δραστηριότητας του αναρριχητικού τουρισμού, καθώς και τη σημασία της διάσωσης και διάδοσης της τσακώνικης παράδοσης, ιστορίας και γλώσσας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας και η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α, συμπράττουν ώστε μέσα από τις δράσεις τους να συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση του αναρριχητικού τουρισμού και του πολιτισμού της Τσακωνιάς.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, στοχεύουν μεταξύ άλλων στην αύξηση της επισκεψιμότητας, τη μείωση της εποχικότητας, την ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουριστικό τομέα, τη διαφύλαξη και διάσωση της τσακώνικης παράδοσης, την επιβίωση της τσακώνικης διαλέκτου και τη διάδοση του πολιτισμού της Τσακωνιάς.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, θα λάβουν χώρα τα εξής:

-Οργάνωση και προβολή της δραστηριότητας αναρριχητικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

-Αναβάθμιση του αναρριχητικού πάρκου Λεωνιδίου και δημιουργία κατάλληλων υποδομών πρόσβασης σε αυτό

-Προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα για τη διάσωση και διατήρηση της γλωσσικής ποικιλίας και, μέσω αυτής, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

-Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων για την ανάληψη ενεργούς δράσης για τη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της Τσακωνιάς

-Εκδόσεις Συγγραμμάτων

Παράλληλα, για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Αναρριχητικού Πάρκου, απαιτείται η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών που το περιβάλλουν, η διάνοιξη νέων αναρριχητικών διαδρομών συμπεριλαμβανομένων των δρόμων και των μονοπατιών πρόσβασης, και τη χάραξη και επισήμανση των αναρριχητικών διαδρομών και σήμανση αυτών.