Δήμαρχος Πύργου| Κάντε κάτι για τις αφύλακτες διαβάσεις

Παν. Αντωνακόπουλος: «Παραμένουν αφύλακτες και χωρίς σήμανση διαβάσεις στη σιδηροδρομική γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία ακόμα και μετά από έργα σ’ αυτή»
Τη σοβαρή επισήμανση ότι παραμένουν αφύλακτες διαβάσεις, που μάλιστα κάποιες δεν έχουν πριν την τοποθεσία τους ούτε προειδοποιητική σήμανση για την ύπαρξη τους, θέτει προς κάθε αρμόδιο φορέα ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.

Όπως μάλιστα τονίζει, αυτό το μεγάλο πρόβλημα παραμένει χωρίς να έχει προβλεφθεί η λύση του ακόμα και μέσα από την εκτέλεση έργων στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών το υπό εκτέλεση έργο μέσω των ΟΧΕ (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων) που αφορά τις Σιδηροδρομικές Γραμμές Κατακόλου – Πύργου έως Αρχαία Ολυμπία.

«Πρόκειται για θέματα που δυστυχώς έχουν έρθει στην επικαιρότητα με τον πιο τραγικό τρόπο. Απαιτείται έστω και τώρα η επίλυση τους. Βλέπουμε πως ακόμα και τώρα μέσα από την εκτέλεση – σημαντικών και χρήσιμων κατά τ’ άλλα έργων υποδομής – δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να μην υπάρχει διάβαση αφύλακτη και χωρίς προειδοποιητική σήμανση σε όλη την εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή. Η λειτουργία της πρέπει να γίνεται με όλους τους σωστούς όρους αναβάθμισης και πάνω απ’ όλα ασφάλειας για όλους», αναφέρει ακόμα ο δήμαρχος Πύργου.

Τη συγκεκριμένη παρέμβαση του ο κ. Αντωνακόπουλος άμεσα προωθεί κι επίσημα προς κάθε αρμόδιο φορέα.