Έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης ομβρίων σε Άργος και Ν. Κίο

𝟐 νέα έργα πνοής για τους Δημότες του Δήμου Άργους- Μυκηνών δημοπρατήθηκαν από την Δ.Ε.Υ.ΑΡ.Μ. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού προϋπολογισμού
𝟯.𝟬𝟯𝟱.𝟱𝟮𝟬,𝟬𝟬€ συμπ. Φ.Π.Α.
Συγκεκριμένα:
“Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Νότιο Τμήμα της Πόλης του Άργους ” συνολικού προϋπολογισμού 𝟏.𝟖𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎€ συμπ. Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή αγωγών Ομβρίων Υδάτων & φρεατίων υδροσυλλογής στο Νότιο Τμήμα της Πόλης του Άργους, συγκεκριμένα στις οδούς Πλαστήρα, Κανάρη, ενώ στην οδό Αλεξάνδρου Παπάγου μετατροπή του ανοικτού τμήματος σε πλακοσκεπή διώρυγα και προέκταση της για την απορροή όλων των προαναφερόμενων αγωγών στην τάφρο της περιφερειακής οδού.
“Συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην Δ.Ε. Νέας Κίου” συνολικού
προϋπολογισμού 𝟏.𝟏𝟕𝟓.𝟓𝟐𝟎,𝟎𝟎€ συμπ. Φ.Π.Α.
Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή αγωγών Ομβρίων Υδάτων και φρεατίων υδροσυλλογής στη Νέα Κίο στην Λεωφόρο Ελευθερίας τόσο στο τμήμα αριστερά όσο και στο τμήμα δεξιά της νησίδας, στην Οδό Ύλα και στην προέκτασή της στην οδό Αθανασίου Διάκου διαμέσου του πάρκου, στην οδό Ναυπλίου, και στην οδό Ι. Πέτα.