Ανακοίνωση της ΚΕΔΑΜ για τη μισθοδοσία των υπάλληλων

Από την ανάληψη των καθηκόντων της παρούσας διοίκησης της ΚΕΔΑΜ ουδέποτε υπήρξε οφειλόμενη μισθοδοσία τόσο των μόνιμων υπαλλήλων, τόσο του προσωπικού της δομής Βοήθεια στο Σπίτι όσο και των ΚΔΑΠ.

Τα δεδουλευμένα του Νοεμβρίου (η ΚΕΔΑΜ ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εξοφλεί δεδουλευμένα και δεν προπληρώνει) θα κατατεθούν όπως προβλέπεται, σύμφωνα με τις οριζόμενες ημερομηνίες από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, στις 23 Δεκεμβρίου 2022.