Κτηματολογικά γραφεία|Σε επ’ αόριστον αποχή οι υπάλληλοι

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο έπειτα από την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στις 12/12/2022 και με ομόφωνη απόφαση του, καλεί τους συναδέλφους των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων, σε επ αορίστου αποχή και έως την απόσυρση της τροπολογίας του ΥΨΗΔ, από την καταχώριση και τον νομικό έλεγχο των πράξεων.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την κατάθεση τροπολογίας του ΥΨΗΔ, η οποία και επισυνάπτεται, για την σύσταση διεύθυνσης νομικού έργου λειτουργούντος Κτηματολογίου στο νπδδ Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την οποία το Σ.Ε.ΚΤ. έχει εκφράσει την αντίθεση του, αποστέλλοντας παράλληλα στους αρμόδιους Υπουργούς κ. Κ. Πιερρακάκη και Θ. Λιβανιο σχετικές εναλλακτικές προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος των ακαταχώριστων πράξεων, χωρίς να θίγεται η νομική υπόσταση των περιφερειακών δομών του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Επισημαίνουμε ότι οι υπόληπτες εργασίες των γραφείων όπως ενδεικτικά η εξυπηρέτηση συναλλασσόμενων για την παραλαβή εγγράφων, πρωτόκολλο, λειτουργία ταμείου, χορήγηση πιστοποιητικών επι των ήδη ελεγμένων πράξεων κλπ θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Τροπολογία:

Click to access 12156536.pdf