Δικαστική διαμάχη ΔΕΥΑΑΡΜ- ΔΕΥΑΝ| Δεκτό το αίτημα ανακοπής

Ανακοίνωσε εξέδωσε  ΔΕΥΑ Ναυπλίου προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες της Ναυπλίας ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου έκανε δεκτό το αίτημα ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής που είχε εκδώσει η ΔΕΥΑΑΡΜ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου και το Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου προσφάτως εξέδωσαν τις Αποφάσεις τους με τις οποίες έγινε δεκτός ο λόγος της Ανακοπής μας κατά της Διαταγής Πληρωμής . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής που επιδιώκουμε μέσω της Έφεσης που έχουμε ασκήσει (για τον Δικονομικό λόγο ότι από τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. δεν αποδεικνύεται η απαίτησή της) έχει βάσιμους λόγους να κερδηθεί.

Για το λόγο αυτό ανέστειλε την απαίτηση της Διαταγής Πληρωμής μέχρι την έκδοση της Αποφάσεως επί της Εφέσεως,η εκδίκαση της οποίας θα γίνει το Νοέμβριο του 2023.

Με βάσει αυτή την παραδοχή,πέραν της ακυρότητας της Διαταγής Πληρωμής, η αναφερόμενη απαίτηση έχει εξοφληθεί πλήρως από το Υπουργείο Εσωτερικών Επιχορηγήσεως και η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. οφείλει να μας αποδώσει την αναλογία μας, ποσού 1.762.000,00 ευρώ,ποσό το οποίο εξοφλεί κάθε απαίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. από τα τιμολόγια της Διαταγής Πληρωμής με τα μέχρι τώρα εκδοθέντα τιμολόγια.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.