Αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην Πελοπόννησο

Εκδόθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ η ανακοίνωση με τις ημερομηνίες αιτήσεων για φωτοβολταϊκά σε κορεσμένες περιοχές και συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Για την Πελοπόιννησο ο διαχειριστής αναφέρει:  “Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018, στο κορεσμένο Δίκτυο της Πελοποννήσου στις 21.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο Κρήτη στις 25.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.”