Προσωπικός Γιατρός|Γυρίζουν την πλάτη οι γιατροί στο εγχείρημα

Περίπου 2,2 εκατομμύρια Έλληνες είναι εγγεγραμμένοι μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα του Προσωπικού Γιατρού, με το εγχείρημα να στηρίζεται από περίπου 3.300 επαγγελματίες υγείας. Η διαδικασία φαίνεται να παρακωλύεται καθώς δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι γιατροί για να καλύψουν τις ανάγκες, ειδικά στην Περιφέρεια της Αττικής, ενώ και οι πολίτες δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει την υποχρεωτικότητα του νέου θεσμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τα σημαντικά κίνητρα και δη τα οικονομικά που προβλέπονται για τους γιατρούς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως Προσωπικοί Γιατροί, αυτοί δεν φαίνεται να συμφωνούν.

 

Το Υπουργείο Υγείας, ενώ είχε θέσει αρχικά συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εγγραφή γιατρών στο πρόγραμμα, τελικά έδωσε παράταση μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να πειστούν οι γιατροί να συμμετέχουν. Σημειώνεται ότι οι ειδικότητες που μπορούν να εργαστούν ως προσωπικοί γιατροί είναι συγκεκριμένες, όμως υπάρχει το ενδεχόμενο να “ανοίξει” το κριτήριο αυτό.

Να υπενθυμίσουμε δε ότι η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες άνω των 16 ετών, εφόσον θέλουν να απολαμβάνουν τις δωρεάν υπηρεσίες του ΕΣΥ. Υπάρχουν δε και αντικίνητρα σε όσους δεν εγγραφούν όπως είναι η πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους. Επίσης, θα έχουν πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους.

Ακόμη όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1ης/1/2023, κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.