Λακωνία| Έργα αποκατάστασης στην Πυρόπληκτη Μάνη

Συνεδρίασε την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης στον διαγωνισμό για το -προϋπολογισμού 240.000 ευρώ- έργο αποκατάστασης τεχνικών έργων, καθαρισμού κοίτης και πρανών υδατορεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία στις πυρόπληκτες πέρυσι τον Αύγουστο περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την διενέργεια διαγωνισμού για το -με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ- έργο αποκατάστασης τεχνικών έργων, καθαρισμού κοίτης και πρανών υδατορεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία στις πυρόπληκτες -από πέρυσι το καλοκαίρι- περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης.