Πόρος| 50 νέα παγκάκια τοποθέτησε ο δήμος

Στην τοποθέτηση 50 νέων παγκακιών προχώρησε ο Δήμος Πόρου σε κατάλληλα σημεία δημοτικών χώρων, καθώς και χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα. Πρόκειται για σημεία στα οποία είτε δεν υπήρχαν έως σήμερα καθόλου παγκάκια, είτε υπήρχαν σε μη-επαρκή αριθμό, είτε υπήρχαν παλαιού τύπου παγκάκια που έπρεπε να αντικατασταθούν για λόγους εκσυγχρονισμού και ομοιογένειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη, η δαπάνη για την αγορά των παγκακιών, ύψους 17.500€, χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 – 2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω» (LEADER), στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος μας αναβαθμίζει τους κοινόχρηστους χώρους του, εμπλουτίζοντάς τους με νέους αστικούς εξοπλισμούς.