Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει το σοβαρό ζήτημα που υπάρχει στο Μαργέλι και την ευρύτερη περιοχή από αγέλη αδέσποτων βοοειδών, που προκαλούν καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες, προγραμματίζει την ανάθεση της περισυλλογής και διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και επιλυθεί το πρόβλημα των ανεπιτήρητων βοοειδών.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν ο εκτροφέας των βοοειδών τα εγκατέλειψε και ξέφυγαν από τον ελεγχόμενο χώρο που βρίσκονταν, αγρίεψαν και ξεχύθηκαν στις καλλιέργειες, καταστρέφοντας αμπέλια, συκιές, καρυδιές, ελιές, με έμφαση στις χοντροελιές (ελιές Καλαμών).

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον ανάδοχο θα γίνει με απευθείας ανάθεση δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά , μέχρι τις 15 Ιουλίου, στο πρωτόκολλο του δήμου, με την ένδειξη Προσφορά για την “Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων”.

Η ανάθεση “θα αφορά τον εντοπισμό, την περισυλλογή και μεταφορά ανεπιτήρητων ζώων από τις κοινότητες στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, τη σήμανση των μη σεσημασμένων ζώων και την εξασφάλιση της απαραίτητης φροντίδας (σίτιση, κτηνιατρική μέριμνα) τους καθ΄όλο το χρονικό διάστημα φιλοξενίας τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκποίησης ή διάθεσης αυτών και των προϊόντων τους.

Μετά την παρέλευση 10 ημερών από την περισυλλογή τους που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή σε νόμιμο σφαγείο με ευθύνη του αναδόχου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το 1/3 (33,33%) της αξίας των ζώων σε χρήμα ή σε κρέας αντιστοίχως θα λαμβάνει το Δήμος Πύλου – Νέστορος και τα 2/3 (66,66%) ο ανάδοχος”.