Πλεύρη (τιδα) στο… ΕΣΥ

Αυξημένη συμμετοχή έως 20% σε φάρμακα και εξετάσεις για όσους ασφαλισμένους δεν εγγραφούν εγκαίρως στον νέο θεσμό ● Πολλές και διαφορετικές ταχύτητες στις αμοιβές των γιατρών.

Τσουχτερά πρόστιμα από 1ης Οκτωβρίου στους πολίτες που δεν θα εγγραφούν στον «προσωπικό γιατρό» και αμοιβές πολύ διαφορετικών ταχυτήτων στους γιατρούς επιφυλάσσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Ενώ οι πολίτες απειλούνται με δυσβάσταχτες χρηματικές ποινές για να λειτουργήσει με το «έτσι θέλω» το νέο σύστημα, την ίδια ώρα, αντί να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους γιατρούς προκειμένου να παραμένουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιουργεί αντικίνητρα, κλείνοντας το μάτι στους ιδιώτες που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τα εισοδήματά τους.

 

Με αυτόν τον τρόπο, αντί να ενισχυθεί ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μπαίνει με βίαιο τρόπο ένας κόφτης για τις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Από την 1η Ιουλίου ξεκινά η εγγραφή των πολιτών στον προσωπικό γιατρό, η οποία θα μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλον επιτρέπεται μία φορά ανά έτος, το οποίο ξεκινά από την ημερομηνία εγγραφής του πολίτη.

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλο τον ενήλικο πληθυσμό (σ.σ. για όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος γίνεται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα), ενώ η επιλογή του γιατρού είναι ελεύθερη ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς καταλόγους προσωπικών ιατρών. Ολες οι αιτήσεις των πολιτών γίνονται αποδεκτές μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των 2.000 εγγεγραμμένων πολιτών ανά ιατρό. Στην περίπτωση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτών ιατρών γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις των πολιτών για εγγραφή αναλόγως του καθορισμένου ορίου που ο κάθε ιατρός έχει επιλέξει κατά τη σύμβασή του.

Το μοναδικό κίνητρο για την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό που θα έχουν οι πολίτες είναι ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα έχουν προτεραιότητα κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από την άλλη υπάρχει μια σειρά από χρηματικά αντικίνητρα που ξεκινούν να ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2022, καθώς και ένα δεύτερο πακέτο προσαυξήσεων στα πρώτα πρόστιμα που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Συγκεκριμένα από 1η Οκτωβρίου 2022 όσοι δεν εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό θα πληρώνουν:

● Πρόσθετη συμμετοχή 10% στην αγορά των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
● Πρόσθετη συμμετοχή 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής τους στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 όσοι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό θα πληρώνουν ακόμα 10% επιπλέον συμμετοχή σε φάρμακα, εξετάσεις και νοσήλια, δηλαδή συνολικά 20% καπέλο. Επίσης όσοι δεν έχουν εγγραφεί στον προσωπικό γιατρό από 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα εξυπηρετούνται μόνο όταν είναι επείγοντα περιστατικά, αφού θα αποκλείονται από την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση από τις μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αποζημιώσεις

Οσον αφορά τις απολαβές των προσωπικών γιατρών, καθορίζονται τα εξής:

■ Για τους γιατρούς του ΕΣΥ επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι 1.500 άτομα, και για εγγεγραμμένους πολίτες από 1.501 μέχρι 2.000 άτομα αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: από 16 έως 49 ετών το ποσό ετήσιας αποζημίωσης ορίζεται στα 20 ευρώ. Από 50-69 ετών, στα 23 ευρώ και από 70 ετών και άνω στα 25 ευρώ.

■ Για τους ιδιώτες συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς για εγγεγραμμένους πολίτες έως 2.000 άτομα αποζημιώνονται «κατά κεφαλήν» βάσει ποσών ανά ηλικιακή ομάδα, τα οποία ορίζονται ως ακολούθως: από 16 (συμπληρωμένα σύμφωνα με την ημεροχρονολογία γεννήσεώς τους) έως 49 ετών το ποσό ετήσιας αποζημίωσης ορίζεται στα 20 ευρώ. Από 50-69 ετών, στα 30 ευρώ και από 70 ετών και άνω στα 45 ευρώ.

Αναλύοντας τα παραπάνω προκύπτει πως για τους γιατρούς του ΕΣΥ η υψηλότερη επιπλέον ετήσια αμοιβή, εφόσον όμως συμπληρώσουν τους απαραίτητους εγγεγραμμένους, έχει «ταβάνι» τα 12.500 ευρώ. Αντιθέτως για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς η χαμηλότερη επιπλέον αμοιβή (αν συμπληρώσουν το πλαφόν των 2.000 εγγεγραμμένων) φτάνει τις 40.000 ευρώ ετησίως (πάνω από 3.300 ευρώ ανά μήνα) και η υψηλότερη προσεγγίζει τα 90.000 ευρώ τον χρόνο!

Τέλος, σημειώνεται πως για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που υπηρετούν σε υγειονομικές μονάδες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες θα προσδιοριστεί το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους με νέα απόφαση.