Το Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Αργολίδας καταγγέλει τον Δήμο Ναυπλιέων

Το Σωματείο Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας καταγγέλει την Δημοτική Αρχή και τα στελέχη της Δ/νσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ναυπλιέων για την καθημερινή λεκτική και ψυχολογική βία και ζητάει ενδελεχείς ελέγχους.