Μέθανα|Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση των Βυθιζόμενων κάδων στη Λουτρόπολη και στο Βαθύ Μεθάνων.

Τον Μάρτιο του 2022 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την «Προμήθεια και τοποθέτηση 12 μονάδων βυθιζόμενων κάδων», προϋπολογισμού 337.280€ (294.000€ μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER και 43.280€ από ιδίους πόρους).

Υπενθυμίζεται ότι, η Δημοτική Αρχή, με τροποποίηση της μελέτης που είχε καταθέσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εξασφάλησε, χωρίς καμία αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, τα εξής:

1. Συνολικό αριθμό κάδων 12 αντί των 8 που είχαν αρχικά προβλεφθεί.
2. Δημιουργία 2 νέων θέσεων τοποθέτησης.
3. Χωρητικότητα έκαστου κάδου 3.000 lt αντί των 1.100 lt που ήταν αρχικά. Κατά συνέπεια η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται πλέον στα 36.000 lt αντί των 8.800 lt.
4. Τοποθέτηση των κάδων σε προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα, αντί του υπόγειου μεταλλικού φρεατίου που είχε προβλεφθεί αρχικά.
5. Εγκατάσταση μηχανισμού ανύψωσης των κάδων μέσω του υδραυλικού συστήματος των απορριμματοφόρων με την τοποθέτηση βραχιόνων επί αυτών, αντί του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού που αρχικά προβλεπόταν.