Αργος|Εργασίες συντήρησης των αντλιών τροφοδοσίας νερού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες γενικής συντήρησης και αποκατάστασης του υδραυλικού εξοπλισμού των αντλιών τροφοδοσίας νερού από την πηγή ‘Αναβάλου’ προς το αντλιοστάσιο Αμυμώνης από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΑΡΜ.

Οι αποκαταστάσεις αφορούν την αλλαγή των βαλβίδων αντεπιστροφής των αντλιών καθώς και των σωληνώσεων αναρρόφησης.

Οι ποσότητες νερού από τις πηγές (Αγίου Γεωργίου) Αναβάλου θα επεξεργαστούν στις μονάδες αφαλάτωσης με την εξελιγμένης τεχνολογίας μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.