Βουλευτικές εκλογές| Ποιοι νομοί της Πελοποννήσου θα χάσουν έδρα

Η Ελλάδα στην τελευταία απογραφή παρουσιάζει μείωση πληθυσμού. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα υπάρξουν πολλές εκλογικές περιφέρειες που θα χάσουν έδρα και αντίστοιχα άλλες που θα κερδίσουν.

Στην Πελοπόννησο θεωρείται σχεδόν βέβαιη η απώλεια έδρας στη Λακωνία και πολύ πιθανή στην Αρκαδία, ενώ η Κορινθία και η Μεσσηνία ίσως κερδίσουν έδρες.

Η μείωση του πληθυσμού στη Λακωνία ενδέχεται να μειώσει τις έδρες από 3 στις δύο. Έδρα που ίσως κερδίσει η Μεσσηνία όπου ο πληθυσμός αναμένεται να είναι μικρότερος, αλλά όχι τόσο όσο σε άλλους Νομούς Οι αλλαγές αφορούν τόσο στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων – ποσόστωση συμμετοχής γυναικών – αλλά και στην κατανομή των εδρών με βάση τα ποσοστά των κομμάτων.

Η ανακοίνωση των τελικών στοιχείων της απογραφής έχει καθυστερήσει. Καθυστέρηση που σχετίζεται με τις ενδεχόμενες αλλαγές στις εκλογικές έδρες.

Να σημειωθεί ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2021. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της απογραφής και θα έχει προκύψει η νέα κατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες.

Αυτή τη φορά μπαίνει στο παιχνίδι και η Ομογένεια που θα διαμορφώσει όχι μόνο τα αποτελέσματα αλλά και την κατανομή.