Ο «πυρήνας» των Περιφερειών της Ευρώπης στην Πάτρα

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το Συνέδριο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (Regional Growth Conference) που διοργανώνεται απ’ την εφημερίδα «Πελοπόννησος» για 10η χρονιά το τριήμερο 9 με 11 Ιουνίου στο συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ανάπτυξη των Περιφερειών μπαίνει στο μικροσκόπιο πολιτικών διεθνούς εμβέλειας, κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών θεσμών, ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών οντοτήτων με επίκεντρο την υγιή ανάπτυξη μέσα απ’ την υιοθέτηση βιώσιμων πολιτικών και καλών πρακτικών οι οποίες αποτελούν κλειδί για μια ισορροπημένη και ισοβαρή μετάβαση στο μέλλον.

Το 10ο Regional Growth Conference αποτελεί τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο για τις ελληνικές Περιφέρειες σημείο αναφοράς, πολιτικής και επιχειρηματικής ζύμωσης πάνω σε κρίσιμες κατευθυντήριες γραμμές που προωθούν Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Θεσμοί, με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπημένης και βιώσιμης εξίσωσης ανάμεσα στην περιφέρεια και τα μητροπολιτικά κέντρα.

Η φετινή συνάντηση των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και Αυτοδιοικητικών Θεσμών πρόκειται να λάβει χώρα επί τη βάσει των συμπερασμάτων που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια του περσινού Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη για: περισσότερες επενδύσεις στην Περιφέρεια, ταχύτερη ισχυροποίηση της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, λήψη ανάλογων δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την μεταβίβαση δικαιωμάτων σε Περιφέρειες και Δήμους και ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Το συνέδριο προωθεί την ιδέα ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι πρέπει να έχουν ρόλο και λόγο επί των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υποθέσεων και επισημαίνει την ανάγκη του προγραμματισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η βαρύτητα του Συνεδρίου, που αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό διαβούλευσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη επί ευρωπαϊκού εδάφους, αποτυπώθηκε ευρέως στην περσινή 9η διοργάνωση κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετείχαν 22 μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, πολλά μέλη της αντιπολίτευσης, εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών και άλλων Διεθνών θεσμών, εκπρόσωποι πλήθους εθνικών φορέων, πολλοί διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κ.α.

Από τη διαδικτυακή πύλη του συνεδρίου https://rgc.gr/ παρέχεται όλη η αναγκαία πληροφόρηση ενόψει της τριήμερης φυσικής συνάντησης πολιτικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικού κόσμου σε λιγότερο από ένα μήνα ενώ όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του RGC μπορούν να εγγραφούν στη διεύθυνση https://rgc.gr/rgc-2022-registration/.