Λακωνία| Ζητείται λιμάνι στην Ελαφόνησο

Προβληματική πορεία ακολουθεί η αλιεία στη Λακωνία – Μόνο 68 επαγγελματικές άδειες με τον νεότερο να είναι 35 ετών – Ζητείται λιμάνι στην Ελαφόνησο

Με μια σειρά προβλημάτων προχωρά η αλιεία στη Λακωνία και, όπως εκτιμάται, τα επόμενα χρόνια αναμένεται συρρίκνωση του αλιευτικού στόλου. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΑΟΚ Λακωνίας, υπάρχουν περίπου 800 φάκελοι αλιευτικών σκαφών χωρίς να καταγράφονται εντυπωσιακές μεταβολές, αλλά και είσοδοι στο επάγγελμα.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλιέων Ελαφονήσου, Νίκος Αρώνης, αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, εξηγεί:

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα λιμάνια μας που έχουν μείνει χωρίς καμία αναβάθμιση τα τελευταία 50 χρόνια. Το λιμάνι της Ελαφονήσου δεν είναι αναγνωρισμένο σαν αλιευτικό καταφύγιο. Από τη στιγμή που δεν είναι αναγνωρισμένο και δεν υπάρχει ιδιωτικό καταφύγιο δεν υπάρχει λιμενικό ταμείο και δεν μπορεί να γίνει αξιοποίηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πάμε σε αναβάθμιση του στόλου με αγορά μεγαλύτερων σκαφών».

Σχετικά με την αλιεία, ο κ. Αρώνης επισημαίνει ότι «τα πράγματα είναι άσχημα, αφού μειώνεται συνεχώς η ποσότητα των ψαριών.

Η υπεραλίευση τόσο από επαγγελματίες όσο και από ερασιτέχνες δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα.

Ο έλεγχος της παράνομης αλιείας είναι αδύνατον να γίνει, αφού το λιμεναρχείο δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για να κάνει ελέγχους, με αποτέλεσμα η παράνομη αλιεία να παίρνει διαστάσεις».

Αναφερόμενος στη μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος, σημειώνει ότι «έχει σταματήσει η είσοδος νέων στην αλιεία και οι νεότεροι είναι 35-40 χρονών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτό θα οδηγήσει στη συρρίκνωση της αλιείας στη Λακωνία. Στον σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι 120 αλιείς, αλλά οι επαγγελματικές άδειες δεν ξεπερνούν τις 68.

Οι τιμές των ψαριών δεν έχουν μεταβληθεί την τελευταία πενταετία και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε οικονομικά αδιέξοδα».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη στήριξη από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρόγραμμα του αλιευτικού τουρισμού συμμετέχει μόνο ο πρόεδρος του συλλόγου.

ΠΗΓΗ