Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια της κοινοποιημένης επιστολής με αριθμό πρωτόκολλου 2060 / 11.2.22, που αφορά τη διαχείριση των οχημάτων του Δήμου μας, καθώς και το κόστος των καύσιμων, των ανταλλακτικών, των αναλώσιμων και των ασφαλίσεών τους κι ενώ δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση (αν κι έχουν παρέλθει, ήδη, τρεις μήνες), επανερχόμαστε, έχοντας συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία και πλήρες φωτογραφικό υλικό, το οποίο κι επισυνάπτουμε.

Βάση της απόφασης σας με αριθμό 815 / 28.4.22 και της σχετικής εντολής σας γι’ απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των σχημάτων του Δήμου μας, σας επισημαίνουμε τα εξής, ζητώντας την άμεση κι αιτιολογημένη απάντηση σας.

Πιο συγκεκριμένα, στηριζόμενοι στα αναρτημένα στοιχειά στο σύστημα: ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατό – λογικό – επιτρεπτό – αναγκαίο ν’ ασφαλίζονται οχήματα, που είναι παροπλισμένα κι εγκαταλελειμμένα επί έτη, όπως τα οχήματα:

2.5ΕΛΑΦΡΟ ΦΟΡΤΗΓΟΚΗΟ 9776MERCEDES
3.1ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΟ 9750MERCEDES
3.2ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΟ 9719MERCEDES
3.3ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΙ 9195VOLVO
3.5ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΟ 9781NISSAN
3.14ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΟ 9703STAGIER
3.18ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΚΗΙ 9199DAF
4.1ΜΗΧ/ΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟΜΕ 117271SCHMIDT
4.8ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΜΕ 121195MULTICAR

 

Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό, από το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει η κατάσταση (πολυετούς ακινησίας, αχρησίας, κ.λ.π.) στην οποία βρίσκονται τα  εν λόγω οχήματα. 

Ισχύει ότι τα συγκεκριμένα οχήματα, με απ’ ευθείας απόφαση – ανάθεση του υπεύθυνου της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου μας, φέρονται να έχουν κάνει service και να έχουν δαπανηθεί κονδύλια (από χρήματα των Δημοτών μας, εννοείται) γι’ ανταλλακτικά κι  εργασίες ενώ αυτά παραμένουν χρόνια παροπλισμένα;

Πως εσείς εξηγείτε το γεγονός αυτό;

Επίσης, ζητούμε να μας καταστήσετε γνωστό, όπως αναγράφουμε στην επιστολή μας, αναλυτικά, τα ετήσια έξοδα, ανά άνω αριθμό κυκλοφορίας, τ’ αγορασθέντα και τοποθετηθέντα ανταλλακτικά στο κάθε ένα από τα παραπάνω οχήματα, τα ετήσια αγορασθέντα και δαπανηθέντα  καύσιμα στο κάθε ένα από τα παραπάνω οχήματα, καθώς και τις ετήσιες εργασίες επ’ αυτών, όπως και τα ετήσια αγορασθέντα και τοποθετηθέντα αναλώσιμα που, επίσης, έχουν επιβαρύνει το Δήμο μας και κατά συνέπεια τους Δημότες.

Επιπρόσθετα, ζητούμε να μας ενημερώσετε για το εάν βρίσκονται σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο (εντός ή εκτός Αργολίδας) έτερα οχήματα του Δήμου μας, όπως: εκσκαφείς, δίκυκλα, κ.ά., καθώς  και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται  (λ.χ. εάν είναι παροπλισμένα – σε  αχρησία, εάν είναι πλήρως λειτουργικά).

Δεδομένου ότι η διαχείριση του Δημοτικού χρήματος  χρειάζεται πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με αυτή την Αρχή, ζητούμε να μας ενημερώσετε, για όλα τα παραπάνω, αναλυτικά και με παράθεση (με  δαπάνες μας) σχετικών αποδεικτικών εγγράφων, εννοείται.

Αναμένουμε την άμεση απάντηση είτε από εσάς είτε από την αρμόδια Οικονομική ή άλλη Υπηρεσία του Δήμου μας.

Σε αδόκητη διαφορετική περίπτωση, θα επιμείνουμε στο σοβαρό θέμα της χρήσης ή μη των οχημάτων του Δήμου μας και σε  κάθε περίπτωση, της διαχρονικής διαφανούς και χρηστής διαχείρισης του Δημοτικού χρήματος.