Από τα 14 Πανεπιστήμια, τα οποία έχουν στείλει στο υπουργείο Παιδείας της εισήγησή τους για τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη μόνο το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και το Παν. Δυτ. Μακεδονίας εισηγούνται κλείσιμο ή συγχώνευση τμημάτων. Τα υπόλοιπα 12 Πανεπιστήμια δεν εισηγούνται συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμημάτων, αλλά αντίθετα κάποια εισηγούνται και ίδρυση νέων τμημάτων.

Έτσι, οι Πρυτάνεις οδηγούν σε αδιέξοδο το σχέδιο Κεραμέως αφού παρά την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής την περασμένη χρονιά, πολύ δύσκολα θα αλλάξει κάτι στην ερχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο ως προς τα υπάρχοντα τμήματα.

Σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών που μας αφορά άμεσα, το Προεδρικό Διάταγμα εξακολουθεί να βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το υπουργείο Παιδείας δεν δέχθηκε η αναδιάρθρωση να «περάσει» με νόμο αλλά ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο να ετοιμάσει Προεδρικό Διάταγμα το οποίο όμως εννέα μήνες μετά τελεί υπό επεξεργασία από το ΣτΕ και έχοντας ήδη μπει στον Απρίλιο, το ενδεχόμενο οι Σχολές Μουσειολογίας (Πύργος) και Γεωπονίας (Αμαλιάδα) να παραμείνουν στην Ηλεία και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παραμένει ανοιχτό χωρίς ωστόσο εισακτέους, κάτι που χωρίς την απόφαση του ΣτΕ μπορεί να θεωρηθεί αντισυνταγματικό έως και παράνομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», το θέμα αναμένεται να εξεταστεί σε μια καλύτερη βάση ακόμη και από νομικής πλευράς από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα τον Δήμο Πύργου.

Ενδεικτικά ορισμένες από τις εισηγήσεις των πανεπιστημίων ήταν:

ΕΚΠΑ

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος.

ΕΜΠ

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ δεν έχει στείλει, αλλά ούτε προβλέπεται να στείλει, εισήγηση στην υπουργό Παιδείας, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μεταβολή του ισχύοντος ακαδημαϊκού χάρτη του Ιδρύματος.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επίσης ούτε η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έχει στείλει, αλλά ούτε προβλέπεται να στείλει, εισήγηση στην υπουργό Παιδείας, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μεταβολή του ισχύοντος ακαδημαϊκού χάρτη του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απάντησε στην υπουργό Παιδείας ότι «Δεν συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου» και όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018 , «τα νέα προγράμματα σπουδών αυτών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών».

ΑΠΘ

Καμία μεταβολή με εξαίρεση: το τμήμα της Ιατρικής να μετατραπεί σε Μονοτμηματική Σχολή, και να ενισχυθούν τα ξενόγλωσσα τμήματα με την μετατροπή τους σε σχολές, ώστε να επιτελούν ακόμη πιο ουσιαστικά τον σπουδαίο ρόλο τους.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Εισήγηση: Καμία μεταβολή στον ισχύοντα ακαδημαϊκό χάρτη του Ιδρύματος. Να προχωρήσουν οι αποφάσεις πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ.

Τα 15 κριτήρια «Κεραμέως»

Δεκαπέντε κριτήρια έθεσε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως στους Πρυτάνεις, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους , στην τελική εισήγησή τους για

καταργήσεις Τμήματος/Τμημάτων
συγχωνεύσεις με άλλο/-α Τμήμα/Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ιδρύματος
ουσιαστική αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του προγράμματος σπουδών του/τους,
Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής 15 κριτήρια:
Στοιχεία σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο

Στοιχεία πληρότητας για την κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως η καταλληλότητα της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών ως προς την κάλυψη του εύρους του επιστημονικού πεδίου,
Την κάλυψη αναγκών σύμφωνα με τις εξελίξεις κάθε επιστήμης, στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει το Τμήμα και συγκριτικά στοιχεία σχετικά με αντίστοιχα προγράμματα σπουδών στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο,
Επικάλυψη του επιστημονικού πεδίου που υπηρετεί κάθε πρόγραμμα σπουδών τόσο στην ίδια πόλη όσο και στην Επικράτεια,
Στοιχεία βιωσιμότητας

Το ενδιαφέρον υποψηφίων τα τελευταία έτη λειτουργίας τους,
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του συστήματος της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,
Ο αριθμός διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού,
Ζητήματα υποδομών,
8. Η διεξαγωγή έρευνας,
Η οργάνωση προγραμμάτων σπουδών β ́ και γ ́ κύκλου,
Η λειτουργία εργαστηρίων και σε ποιο βαθμό αυτά αναπτύσσουν τυχόν παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

11. Πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και
Ο βαθμός απορρόφησής τους σε αυτήν, αλλά και
Οι ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας,
Στοιχεία λοιπών δραστηριοτήτων και αναπτυξιακών δράσεων κάθε ακαδημαϊκής μονάδας

Οι δράσεις εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ακαδημαϊκών μονάδων,
Η ύπαρξη συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς.
Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, κρίνεται επιβεβλημένη εξ αιτίας των αλλαγών που επήλθαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν λίγα χρόνια, με κυριότερη την άκριτη πανεπιστημιοποίηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την ίδρυση νέων προγραμμάτων σπουδών χωρίς προηγούμενη γνώμη από την αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή και χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά τους.