Μεγαλόπολη: Οικιστική αναβάθμιση της Κοινότητας Δυραχίου

Δημοπράτηση του έργου «Οικιστική Αναβάθμιση Κ. Δυρραχίου»
Υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο η δημοπράτηση του έργου με τίτλο «Οικιστική Αναβάθμιση Τ.Κ. Δυρραχίου (Φάση Β΄)», προϋπολογισμού 200.000,00 € από πιστώσεις 4ου Ε.Α.Π.

Το έργο αφορά εργασίες Οικιστικής Αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων στην Κ. Δυρραχίου της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν περιλαμβάνουν:

1. Στη δημοτική οδό που οδηγεί από τη θέση ¨Κεφαλαίϊκα¨ προς τη θέση ¨Λίθαρος¨ θα κατασκευαστεί στις θέσεις ορυγμάτων της οδού λιθόκτιστος τοίχος αντιστήριξης των πρανών, μετά από σχετική διαπλάτυνση της οδού.
2. Στη θέση ¨Κεφαλαίϊκα¨ στον κατακόρυφο τοίχο θα γίνει επένδυση με πέτρα τύπου ¨καπλαμά¨. Με τον ίδιο τρόπο θα γίνει και η επένδυση κατακόρυφου τοίχου στην είσοδο της Κοινότητας έναντι του Ξενώνα.
3. Στην πλατεία του ¨Λιθάρου¨ θα γίνει αποξήλωση τμήματος του παλαιού πλακόστρωτου το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές με το πέρασμα του χρόνου και κατασκευή νέου ιδίου σχήματος και ποιότητας με το υφιστάμενο.
4. Στην πλατεία ¨Λιθάρου¨ στο υφιστάμενο γήπεδο μπάσκετ θα γίνει αντικατάσταση της περίφραξης του γηπέδου, καθώς και στο δάπεδο αυτού, θα γίνουν εργασίες συντήρησης του, με κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και στη συνέχεια επίστρωσης συνθετικού τάπητα τύπου SPORTSOL.
5. Στην πλατεία ¨Κεφαλαίϊκα¨ θα γίνουν οι κάτωθι επεμβάσεις ανάπλασής της:
α. Σε υφιστάμενο τοίχο θα γίνει νέα επένδυση με πέτρα όμοια με την πέτρα που έχει επενδυθεί στο σύνολό της η πλατεία.
β. Σε υφιστάμενο τοίχο θα γίνει υδροβολή της μίας όψης του και τοποθέτηση καπακιού από πέτρα ακανόνιστη στη στέψη του.
γ. Υδροβολή σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου της πλατείας.
δ. Στο υφιστάμενο ξύλινο κιόσκι της πλατείας θα γίνει συντήρηση του ξύλινου σκελετού του, καθαίρεση των κεραμιδιών της οροφής του και τοποθέτηση ασφαλτοκεράμιδων.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, από τον ορισμό επιβλέποντα του έργου, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.