ΔΕΥΑ Σπάρτης: Έτσι ρυθμίζονται οι οφειλές ύδρευσης

Σε ρύθμιση οφειλών ύδρευσης προχωρά η ΔΕΥΑ Σπάρτης, σύμφωνα με την υπ’αρ. 57/23-3-2022 απόφαση τού Διοικητικού της Συμβουλίου.

Έτσι, «επί των απαιτήσεων, μέχρι 1/1/2020 (λήξη λογαριασμών), θα ισχύσουν οι επιλογές:

Έκπτωση 30% – για εφάπαξ εξόφληση.
Έκπτωση 20% – για 50% προκαταβολή και σε 24 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα.
Έκπτωση 10% – για 30% προκαταβολή και 36 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα.»
Υπογραμμίζεται πως οι επιλογές αφορούν σε καταναλωτές που είναι συνεπείς και εμπρόθεσμοι στις τρέχουσες οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Ισχύς της ρύθμισης από 1/4/2022 έως και 30/6/2022