Η νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης της Βόρειας Κυνουρίας

Τη νέα Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης που θα πραγματεύεται τα ζητήματα προβολής και προώθησης της περιοχής συγκρότησε ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας.

Τα μέλη της επιτροπής, έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, Πρόεδρος, Αρφάνης Αλέξιος, Μαγκλή Ανθούλα του Παναγιώτη, Μανωλέσου Ακριβή/Μαρούσα του Αντωνίου, Τσαγγούρη Στυλιανή του Σταύρου, Σαμπράκος Ιωάννης του Γεωργίου, Κουτίβα Αρετή του Ιωάννη, Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, Χάρβαλος Πέτρος του Γεωργίου, Λεμπέση Σταματίνα του Ιωάννη και Καραγιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου.