Κατασκευαστές δημοσίων έργων: Μέτρα αλλιώς….”Στοπ”

Τη λήψη, και μάλιστα άμεσα, μέτρων ειδάλλως να μπει… «στοπ» σε υφιστάμενες εργασίες και εργοτάξια για διάστημα 6 μηνών έως ακόμα και… το τέλος της χρονιάς, ή τουλάχιστον μέχρι να παρατηρηθεί σαφής αποκλιμάκωση στο κόστος των υλικών και της ενέργειας, φέρονται να επιθυμούν οι κατασκευαστές.

Η δίχως σταματημό άνοδος στις τιμές των υλικών που θεωρούνται απαραίτητα για τα εργοτάξια και την κατασκευή υποδομών, που πλέον έχει ξεπεράσει συνολικά και κατά μέσο όρο το 40% με 45%, σε συνδυασμό με την αύξηση που έχει παρατηρηθεί σε ενέργεια και πληθωρισμό συνεχίζουν να προκαλούν «πονοκέφαλο» στις εργοληπτικές εταιρείες, ιδίως δε στις μικρότερες, από 5ης – 6ης τάξης και χαμηλότερα.

Χτες, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με νέα του παρέμβαση έκανε λόγο για τις συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών που ενσωματώνονται στα τεχνικά έργα (σίδηρος, τσιμέντο, ξυλεία, χαλκός, άσφαλτος, πολυαιθυλένιο, PVC, αλουμίνιο, πετρελαιοειδή γενικά κ.λπ.). Οι συνεχείς αυξήσεις έχουν υπερβεί το τελευταίο διάστημα σε ποσοστό το 100%, η κατάσταση επιπλέον έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο μήνα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο κλάδος πλέον έχει φθάσει στο σημείο εταιρείες προμηθειών να αρνούνται να δώσουν καν προσφορά για δομικά υλικά. Δεδομένου ότι οι τεχνικές εταιρείες βρίσκονται προ αδιεξόδου και ουσιαστικής αντικειμενικής αδυναμίας να προχωρήσουν στην ομαλή εκτέλεση των έργων, σημειώνει ο ΣΑΤΕ, ο σύνδεσμος ζητάει:

Α) Τη χορήγηση αυτοδίκαιης παράτασης τεσσάρων έως έξι μηνών μετά από αίτηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Β) Τη θεσμοθέτηση σύγχρονου και σοβαρού συστήματος αναθεώρησης των τιμών εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια ένωση διπλωματούχων μηχανικών) απέστειλε επιστολή στους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη και Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωσταντίνο Καραμανλή, που περιέχει προτάσεις για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης της τιμής των υλικών κατασκευής Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με αυτήν, ζητούν, μεταξύ άλλων, προσωρινά μέτρα όπως η άμεση επαναφορά του θεσμού της αναθεώρησης σε πλήρη μορφή, η έκδοση συντελεστών αναθεώρησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις του κόστους κατασκευής των Δημοσίων Έργων καθώς και συμπληρωματική έκδοση συντελεστών που αφορούν σε εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρόσφατα εκδοθείσα Υπουργική απόφαση (για τις τιμές), να αναζητηθεί τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω απρόοπτης μεταβολής συνθηκών αλλά και παρατάσεις σε χρονοδιαγράμματα. Μάλιστα, αναφέρεται ειδικότερα ότι:

Νομοθετική παρέμβαση για:

Παράταση για συγκεκριμένο διάστημα όλων των Χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των συμβάσεων.

Δυνατότητα αναστολής, εκ μέρους του Αναδόχου, εκτελούμενων εργασιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Δυνατότητα αναστολής υπογραφής νέων συμβάσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Eξαιρετική δυνατότητα διάλυσης των υφιστάμενων συμβάσεων στην περίπτωση που οι προϋπολογισμοί των έργων αυξηθούν, λόγω της ενσωμάτωσης στα έργα των υλικών που έχουν ραγδαία ανατιμηθεί, άνω του ποσοστού του 18%.

Σύμφωνα με την ΠΕΔΜΕΔΕ, «σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων πρόσφατων επιστολών μας, που θέτουν επιτακτικά το ζήτημα της μη ολοκλήρωσης των υφιστάμενων Δημοσίων Έργων λόγω των εκρηκτικών αυξήσεων των τιμών των υλικών, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνθήκες εκτέλεσης που βιώνουν οι Εργολήπτες, υπάγονται πλέον σε καθεστώς ανωτέρας βίας, καθώς ήταν αδύνατον να προβλεφθούν τα γεγονότα αυτά κατά την σύνταξη και υποβολή οικονομικών προσφορών.

Οι επελθούσες μεταβολές στις τιμές των υλικών καθιστούν άκρως προβληματική έως αδύνατη την συνέχιση των εκτελούμενων έργων, επιφέρουν αδυναμία κατάρτισης συμβάσεων για υποβληθείσες προσφορές καθώς και αποφυγή υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών στους επικείμενους διαγωνισμούς έργων, ενώ είναι σαφές ότι η πρόσφατη προσπάθεια με τον μηχανισμό αναθεώρησης τιμών δεν είναι ρεαλιστική, διότι δεν καλύπτει παρά στο ελάχιστο τις τεράστιες αυξήσεις των πρώτων υλών και υλικών.

Τα έργα υποδομής που πρόκειται να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον είναι πολυάριθμα και οι προϋπολογισμοί τους μεγάλοι, γεγονός που σημαίνει ότι η μη οριστική επίλυση του προβλήματος με δεδομένα που ανταποκρίνονται στις τιμές της αγοράς, εγκυμονεί κινδύνους απώλειας κονδυλίων και διακοπής υλοποίησης των έργων με ολέθριες συνέπειες για την Εθνική Οικονομία».