Δήμος Ναυπλιέων: Ποιοι απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων κύριος Δημήτρης Κωστούρος ζήτησε από τους δημότες να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δημοτικά τέλη οι οποίες ισχύουν από το 2013 και 2015.

Θυμίζοντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες το συμβούλιο απαλλάσσει συγκεκριμένες κατηγορίες δημοτών από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Σ´ αυτή τη δύσκολη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης με μία αίτηση οι παρακάτω κατηγορίες δημοτών μπορούν να ελαφρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των παρακάτω ομάδων :
1. Πολύτεκνων
2. Τρίτεκνων
3. Νέων επιχειρηματιών από την έναρξη του επαγγέλματος τους και για ένα χρόνο
4. Απόρων
5. Ατόμων με αναπηρία πάνω από 67%
Στις παραπάνω ομάδες , που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, έχει ορίσει εισοδηματικό κριτήριο το ποσό των 40.000€ ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.
Με μία αίτηση στην Οικονομική υπηρεσία στο Τμήμα Εσόδων.