Δήμος Τρίπολης για αποδόση δημοτικών τελών από ηλεκτρικές εταιρείες

“Ο Δήμος Τρίπολης παρακολουθεί το ζήτημα της απόδοσης δημοτικών τελών από εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος” .

Κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβούλιου, ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γούνης έθεσε με αφορμή δημοσιεύματα που υπάρχουν το ζήτημα της διακοπής απόδοσης δημοτικών τελών από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ζήτησε μάλιστα να μάθει αν το παρακολουθεί ο Δήμος Τρίπολης. «Το παρακολουθεί η οικονομική υπηρεσία και πολλοί δήμοι προχωρούν σε αγωγές» απάντησε ο Δήμαρχος.