Δήμος Ευρώτα: Δηλώσεις ζημιάς από παγετό- υποβολή αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι από Πέμπτη 17-03-2022 θα αρχίσει η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τον ΠΑΓΕΤΟ της 27ης-01-2022, η οποία αφορά ζημιές στην παραγωγή πορτοκαλιών ποικ. ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ στις κοινότητες του Δήμου Ευρώτα.

Υπενθυμίζουμε ότι τα υπόλοιπα είδη που ζημιώθηκαν από τον παγετό έχουν ήδη δηλωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι τα πορτοκάλια ποικ. Βαλέντσια στις κοινότητες Γλυκόβρυσης, Αγίου Ιωάννη, Γουβών και Απιδιάς που δηλώθηκαν για ζημιές από χαλάζι της 01-02-2022 δε θα ξαναδηλωθούν στην αναγγελία του παγετού.

Οι παραγωγοί που υπέστησαν ζημιές σε ποσοστό ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ 20% της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ που περίμεναν να συγκομίσουν, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μόνο κατόπιν ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Δήλωση καλλιέργειας ΕΛΓΑ 2021 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έτους 2021)
Αστυνομική ταυτότητα
Βιβλιάριο Τράπεζας

Τα τέλη εκτίμησης που καταβάλλονται από τους παραγωγούς με τη δήλωση ζημιάς για τις δενδρώδεις καλλιέργειες είναι (0,10 €) ανά δένδρο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:

Οι δηλώσεις ζημιάς μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 31-03-2022.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκομίσει το δηλωθέν αγροτεμάχιο πριν πραγματοποιηθεί η εκτίμηση από γεωπόνο του ΕΛΓΑ, για να γίνει η εκτίμηση οφείλει να αφήσει ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες» κατανεμημένα σε όλο το αγροτεμάχιο (ικανός αριθμός δένδρων).
Υποχρεωτική τήρηση μέτρων κατά την προσέλευση για τη δήλωση ζημιάς, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού:

Για την αποφυγή συνωστισμού η προσέλευση θα γίνεται αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού με τον ανταποκριτή της αντίστοιχης κοινότητας.

Οι παραγωγοί θα εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (rapid test αντιγόνου 48 ωρών)

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.