Αρκαδία: Πολιτιστικό πολυχώρο αποκτά η Βόρεια Κυνουρία

Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή του σε πολυχώρο Εκπαιδευτικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Είναι ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 2.356.000,00€. Ύστερα από την δημοπράτηση και την έκπτωση που προσέφερε ο ανάδοχος συμβασιοποιήθηκε με προϋπολογισμό 1.831.531,31€. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Ένα ακόμη έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η υποβολή της πρότασης είχε γίνει με μία προμελέτη η οποία προέβλεπε την κατασκευή ασανσέρ σε σημείο του κτιρίου που βρίσκεται κολώνα.

Η απόφαση ένταξης του έργου εκδόθηκε στις 13-08-2018. Και επειδή ορισμένοι κακοπροαίρετοι μπορεί να μας κατηγορήσουν για «κομπασμό» και καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου παραθέτω τα βήματα που έχουν γίνει από την ημέρα που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή:

11-10-2019: διακήρυξη για την εκπόνηση των οριστικών μελετών.
23-03-2020: ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος.
26-08-2020: ημερομηνία οριστικού αναδόχου (καθυστέρησε σημαντικά η Επιτροπή Διαγωνισμού, που αποτελείτο από υπαλλήλους εκτός Δήμου Βόρειας Κυνουρίας).
08-10-2020: υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών, όπου ζητήσαμε η οριστική μελέτη να προβλέπει την λειτουργία τριών τμημάτων βρεφονηπιακού σταθμού και όχι δύο που προέβλεπε η προμελέτη, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας.
27-08-2021: παρελήφθη η μελέτη από την οικονομική επιτροπή του Δήμου.
16-11-2021: διακήρυξη του έργου.
30-12-2021: ορίστηκε προσωρινός ανάδοχος.
1 14-03-2022: υπεγράφη η σύμβαση του έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου και την μεταφορά και των τριών παιδικών σταθμών που υπάρχουν στον Δήμο μας σε νέο κτίριο, θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα της στέγασης. Θα λειτουργούν πλέον σε νέες ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις δημιουργώντας το ιδανικότερο περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα το έργο μας, με συστηματική δουλειά για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μας.