ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: «ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ»

Στις 13 Δεκεμβρίου 2021 υπέβαλα ερώτηση που συνυπέγραψε και  ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, προς τα Υπουργεία  Δικαιοσύνης και Υποδομών και Μεταφορών για την αναγκαιότητα των έργων επισκευής και αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου.

Η ερώτηση που απευθυνόταν στα συναρμόδια Υπουργεία κυρίως στόχευε στην ανάληψη ευθύνης από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αφού πλέον στην ελεγχόμενη από αυτό Εταιρία Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. έχει ενταχθεί η μέχρι του έτους 2013 υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατασκευαστική εταιρία ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Κατ’ ευτυχή συγκυρία την ίδια χρονική στιγμή υποβλήθηκε στην ΚΤΥΠ αντίστοιχο έγγραφο αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου που συντάχθηκε με επιμέλεια και μέριμνα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλο  με την οποία επίσης εζητείτο να διενεργηθεί αυτοψία και να αναληφθεί η αποκατάσταση της κτιριακής υποδομής του Δικαστηρίου.

Κατόπιν αυτών είχαμε τη θετική ανταπόκριση της εν λόγω Υπηρεσίας, όπου απαντώντας στην ερώτησή μου (Α.Π. ΔΣ/ΚΟΙΝ/111 από 21-12-2021), αναφέρει ότι… «σύντομα θα διενεργήσει αυτοψία και θα αναλάβει την αποκατάσταση της κτιριακής υποδομής».

Στο έγγραφο αυτό μάλιστα καταγράφονται επιγραμματικά όλες οι προαπαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις μέχρι την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης που θα οδηγήσει στην δημοπράτηση και τις εργασίες αποκατάστασης των βλαβών και αναγκαίων επισκευών.

Σχετικά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες περιέχονται αναλυτικά στο πιο πάνω απαντητικό έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ κ. Αθανασίου Γιάνναρη το οποίο συμπεριέχεται στην απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα.

Είναι σαφές και γνωστό εκ πείρας ότι όλη η διαδικασία θα απαιτήσει για να ολοκληρωθεί ικανό χρονικό διάστημα, αφού περιλαμβάνει σύνθετες εργασίες  και συντονισμένες ενέργειες.

Ευελπιστούμε όμως και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρξει πρόοδος για να ξεκινήσει και ολοκληρωθεί ένα τόσο αναγκαίο και απαραίτητο έργο.

Εκφράζουμε τέλος την ικανοποίησή μας για την άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και δηλώνουμε ότι θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε την εξέλιξη όλων των διεργασιών για τη συντέλεση του έργου αυτού, που πρέπει να αποκαταστήσει το Μέγαρο αισθητικά και λειτουργικά, προς όφελος των χρηστών αλλά και της πόλης του Ναυπλίου.

                                                                                    Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας

                                                                                           Γιάννης Γκιόλας

Παρατίθενται στη συνέχεια οι απαντήσεις των Υπουργείων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                                                                             Αθήνα 21-12-2021

Αρ. Πρωτ. 1Σ/ΚΟΙΝ/111

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 1819/13-12-2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

 

Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης από τους βουλευτές κ. Ιωάννη Γκιόλα και Θεόφιλο Ξανθόπουλο με θέμα : «Αναγκαία τα έργα επισκευής και αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί τα εξής:

Με το αρ.πρωτ. 2482/08-12-2021 (αρ.πρωτ ΚΤΥΠ ΑΕ ΕΙΣ. 17531/09-12-2021) έγγραφο της Εκτελεστικήγς Επιτροπής του Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου, στο οποίο καταγράφονται εργασίες επισκευών, ζητείται από την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. να διενεργήσει αυτοψία και να αναλάβει την αποκατάσταση της κτιριακής υποδομής.

Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το Καταστατικό της , σύντομα θα διενεργήσει αυτοψία και

  • Θα συντάξει σχετική μελέτη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και επισκευών
  • Θα ζητήσει να λάβει από την Αρχαιολογία έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτών
  • Θα ζητήσει να λάβει έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
  • Θα προβεί στην έκδοση οικοδομικής άδειας
  • Θα προβεί στην κοστολόγηση των εργασιών και στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ανάθεση της σύμβασης των εργασιών
  • Θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση
  • Θα δημοπρατήσει το έργο
  • Θα υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης εργασιών και
  • Θα υλοποιήσει τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών και επισκευών

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γιάνναρης

 

Η απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με Α.Π. 284/30-12-2021 προς τους ερωτώντες βουλευτές Γιάννη Γκιόλα και Θεόφιλο Ξανθόπουλο ανέφερε συνοπτικά:

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  ως  άνω  αναφερόμενο  θεσμικό  πλαίσιο,  η  αρμόδια  Διεύθυνση Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  με  συνεχείς  εγκυκλίους  της  προς  τους Προϊσταμένους  όλων  των  Δικαστικών  Υπηρεσιών,  τελευταία  των  οποίων  είναι  η  με  αριθ.  πρωτ. 89786/19/29-01-2020 με θέμα “Οδηγίες σχετικά με τις τεχνικές εργασίες στα κτίρια αρμοδιότητας του Υπουργείου  Δικαιοσύνης,  καθώς και τις  μισθώσεις ακινήτων”, ενημερώνει  για την ισχύουσα νομοθεσία  ως  προς  τη  μεταφορά  της  εκτέλεσης  έργων  από  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  στο Υπουργείο  Υποδομών  και Μεταφορών  (Π.Δ/γμα  425/1976 Α΄162),  τον τρόπο  συγκέντρωσης  και αποστολής των  αιτημάτων  καθώς  και για  την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων να συντάσσουν τα δικαιολογητικά που λεπτομερώς καταγράφονται στην εν λόγω εγκύκλιο.   Όσον αφορά τη συνεισφορά της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του  Υπουργείου μας στη δρομολόγηση των  έργων  συντήρησης/επισκευής και  αποκατάστασης  του κτιρίου  του  Δικαστικού Μεγάρου Ναυπλίου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. οικ.588φ33/17-12-2021 ενημερωτικό σημείωμα της εν  λόγω  Διεύθυνσης  προκύπτει  η  συνεχής  και  αγωνιώδης  προσπάθεια  του  Υπουργείου  μας αναφορικά  με  την  εξεύρεση  λύσης  με  απευθύνσεις  τόσο  προς  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας όσο και προς την εταιρεία  “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ” Α.Ε. Από  το  ανωτέρω  ενημερωτικό  προκύπτει  επίσης  η  αποστολή  εγγράφου  του  Προέδρου  της Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  Δικαστικού  Μεγάρου  Ναυπλίου  προς  την  εταιρεία  “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ”  Α.Ε. σχετικά με  την  ανάληψη,  εκ μέρους  αυτής, της  διενέργειας  μελέτης για  την αποκατάσταση  του  κτιρίου  του  Δ.Μ.  Ναυπλίου  επί  του  οποίου  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  δοθεί απάντηση.

Κατά  τα  λοιπά,  αρμόδιοι  να  σας  ενημερώσουν  επί  των  θεμάτων  που  τίθενται  είναι  οι συνερωτώμενοι Υπουργοί Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών.