700 πολίτες κάνουν έκκληση για το Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης

0

Συμμετέχουν και 700 πολίτες, μεταξύ αυτών κρατούμενοι της Κατοχής και του Εμφυλίου και επώνυμα άτομα της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Υπηρεσίας Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δ. Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου προς τη γραμματεία του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου παραπέμπεται ο φάκελος για το Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης προς γνωμοδότηση σχετικά με την προστασία του μνημείου και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με αφορμή αυτό η επιτροπή πολιτών απέστειλε στις αρμόδιες αρχές (περιφερειακή, δημοτική και υπηρεσία νεότερων μνημείων) έκκληση και σειρά εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς καθώς και επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ανάγκη ανάδειξης του μνημείου ως τόπο ιστορικής μνήμης.

Σε αυτή την έκκληση συμμετείχαν και 700 περίπου πολίτες , μεταξύ των οποίων κρατούμενοι της Κατοχής και του Εμφυλίου και επώνυμα άτομα της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου.

Το αίτημα της επιτροπής πολιτών κάνει λόγο για:

α) παραχώρηση όλων των υπόγειων αιθουσών στο Δήμο Τρίπολη

β) την άμεση ένταξη στην υπάρχουσα μελέτη για τη συντήρηση των δύο αιθουσών και του θαλάμου των γυναικών κρατούμενων στην Κατοχή, η οποία δεν έχει επιχρωματιστεί

γ) την αναγκαιότητα περαιτέρω μελέτης για την αφαίρεση των επιχρισμάτων στις υπόλοιπες αίθουσες των υπογείων από ειδικευμένη επιστημονική ομάδα.

Επιπλέον, το έργο προσδοκείται να είναι ανάλογο της συντήρησης και ανάδειξης των υπογείων της Εθνικής Τραπέζης στην οδό Κοραή στην Αθήνα.

Η μεγάλη προσέλευση πολιτών την 1η Οκτώβρη, ημέρα απελευθέρωσης της Τρίπολης από τις φασιστικές δυνάμεις Κατοχής, στα υπόγεια του Δικαστικού Μεγάρου (ανοιχτά με απόφαση της δημοτικής αρχής) δείχνει την σημαντικότητα του μνημείου σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Δεκέμβρης 2021