ΔΕΥΑ Ναυπλίου: Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στα Σταυροπουλέικα

0

Στη Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου προχωράμε με γνώμονα την απρόσκοπτη υδροδότηση των καταναλωτών του συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για τον Οικισμό «Σταυροπουλέικα», στην Τ.Κ. Νέου Ροεινού.

Η σκοπιμότητα του έργου συνίσταται στο γεγονός των συνεχών βλαβών στο υφιστάμενο δίκτυο, λόγω παλαιότητάς του, που είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη όχληση των καταναλωτών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, και το φυσικό αντικείμενο αφορά την αντικατάσταση 300 μέτρων παλαιωμένου προβληματικού δικτύου με νέο από σύγχρονο υλικό (πολυαιθυλένιο ΡΕ).

Για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ