Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου, στο Γραφείο του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ναυπλίου, διενεργήθηκε ψηφοφορία για την εκλογή Διοίκησης και Ελεγκτικής Επιτροπής.

O συνδυασμός «Ανεξάρτητοι» έλαβε 98 ψήφους και ο συνδυασμός «Ενωτική Κίνηση Συνταξιούχων Δημοσίου (ΕΚΣΔΗ) Ναυπλίου 15 ψήφους.

Έγινε συγκρότηση σε σώμα, για Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Διδασκάλου Σωκράτης, Πρόεδρος
Νικολάου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Παγούνη Βασιλική, Γενική Γραμματέας
Καρράς Αθανάσιος, Ταμίας
Γιαννακάκη Ελένη, Μέλος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Καλλιάνος Παναγιώτης
Μανώλης Χρήστος
Σκαρπέντζος Χρήστος