Την παράταση της θητείας του προέδρου του Οργανισμού γνωστοποιεί άρθρο νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 17 του νομοσχεδίου με τίτλο: “Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις” αναφέρει: “η θητεία του προέδρου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τη 19η/11/2022, ημερομηνία λήξης της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού”.