Σε εξέλιξη η διαβούλευση για αιολικά σε περιοχές της Μονεμβασιάς

0

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των δημοτών ο Δήμος Μονεμβασίας γνωστοποιεί ότι, από τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, ο φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΝΟΣ», ΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΒΟΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 105,6 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΕΣ – ΧΟΥΝΑΡΙΑ» ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,8 MW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΨΟΛΑΚΚΟΥΣΕΣ», ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 24 MW, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με δ.τ. «HE&D Renewables S.A.».

Όπως υπογραμμίζει ο Δ. Μονεμβασίας «είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης ή φορέας να καταθέσει τις απόψεις του και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει έως 22/11/2021 προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Λακωνίας, και έως 6/12/2021 συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη χερσόνησο του Μαλέα (από κάστρο Μονεμβασίας έως ακρωτήριο Μαλέα), που περιλαμβάνονται και οι παραπάνω περιοχές, με αποφάσεις του ΔΣ.