Αναφορά Γκιόλα για χρηματοδότηση ΚΔΑΠ Δήμων

0

Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αργολίδας Γ. Γκιόλας προς τους Υπουργούς Εργασίας και Εσωτερικών για να χρηματοδοτηθούν άμεσα τα ΚΔΑΠ των Δήμων, ώστε να μην μείνουν εκτός χιλιάδες παιδιά και απολυθούν πολλοί εργαζόμενοι σ’ αυτά τονίζοντας ότι:

Αναγκαία καθίσταται η επιχορήγηση των ΚΔΑΠ των Δήμων, με επαρκείς πόρους για την κάλυψη όλων των παιδιών που δικαιούνται δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης.

Δεκάδες χιλιάδες παιδιά θα στερηθούν της δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης, από τις δεκάδες Δημοτικές δομές που λειτουργούν πανελλαδικά.

Τούτο σημαίνει την απειλή απόλυσης των εργαζομένων στις δομές αυτές και οπωσδήποτε την επιβάρυνση των οικογενειών, κυρίως λαϊκών στρωμάτων, που ενώ πληρούσαν τα κριτήρια του Προγράμματος, δεν έχουν λάβει τελικά voutcher.

Σχετική αναφορά υποβλήθηκε προς όλους τους βουλευτές της Βουλής από τον Πανελλήνιο Σύλλογο εργαζομένων ΚΔΑΠ.

Ολόκληρο το κείμενο της αναφοράς:
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΟΛΑ Αθήνα 4- 10 -2021
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ»

Αναγκαία καθίσταται η επιχορήγηση των ΚΔΑΠ των Δήμων, με επαρκείς πόρους για την κάλυψη όλων των παιδιών που δικαιούνται δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης.
Δεκάδες χιλιάδες παιδιά θα στερηθούν της δωρεάν δημιουργικής απασχόλησης, από τις δεκάδες Δημοτικές δομές που λειτουργούν πανελλαδικά.

Τούτο σημαίνει την απειλή απόλυσης των εργαζομένων στις δομές αυτές και οπωσδήποτε την επιβάρυνση των οικογενειών, κυρίως λαϊκών στρωμάτων, που ενώ πληρούσαν τα κριτήρια του Προγράμματος, δεν έχουν λάβει τελικά voutcher.

Σχετική αναφορά υποβλήθηκε προς όλους τους βουλευτές της Βουλής από τον Πανελλήνιο Σύλλογο εργαζομένων ΚΔΑΠ, με το υπ.αριθ. πρωτ. 431 από 10-9-2021 που υπογράφεται από τον Πρόεδρο Ιωάννη Παπαχατζή και την Γραμματέα Ρωξάνη Κορδώνη.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την απάντηση και ενημέρωσή μας επί του εν λόγω θέματος.
Συν:(1) Η από 10/09/2021 επιστολή του Πανελληνίου Συλλόγου εργαζομένων ΚΔΑΠ

Ο καταθέτων βουλευτής
Γιάννης Γκιόλας