Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αργολίδας

0

Συνεδρίαση ταυ Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αργολίδας θα,πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακοινώσεις-τρέχοντα θέματα.

ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2021.

ΘΕΜΑ 3ο: Καταβολή Συνδρομών Ε.Ε.ΣΥ.Μ 2020 και 2021.

ΘΕΜΑ 4ο :Καταβολή συνδρομών υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 2020 και 2021.

Ο Πρόεδρος Φώτης Δαμούλος