Άργος: Αναπλάσεις οδών και χωροθέτηση θέσων στάθμευσης

Δημοσιεύθηκε στις 16/9/2021 στο Διαύγεια η έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη του Άργους στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση των οδών Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και Κορίνθου”

Η προτεινόμενη ανάπλαση αφορά σε διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, κατάργηση της παρόδιας στάθμευσης και χωροθέτηση (λίγων) εγκιβωτισμένων θέσεων στάθμευσης σε τμήματα των οδών Κορίνθου, Βασιλ. Σοφίας και επί της οδού Βασιλ. Κωνσταντίνου.

Τέλος περιλαμβάνει διαμόρφωση για «πιάτσα» ταξί στο βόρειο τμήμα της πλατείας Αγίου Πέτρου.

Αναλυτικότερα χωροθετούνται:

1. Επί της οδού Κορίνθου, μεταξύ των οδών Βασιλ. Κωνσταντίνου και Καλαμαρά: Τρείς (3) θέσεις στάθμευσης επιβατικών ΙΧ και θέσεις δικύκλων (στην Πλατεία Δερβενακίων) και μια (1) θέση φορτοεκφόρτωσης.

2. Επί της οδού Βασιλ. Κωνσταντίνου: Εννέα(9) θέσεις στάθμευσης επιβατικών ΙΧ σε πέντε σημεία της οδού και θέσεις δικύκλων.

3. Επί της οδού Βασιλ. Σοφίας, μεταξύ των οδών Κορίνθου και Μυστακοπούλου: τέσσερεις (4) θέσεις στάθμευσης επιβατικών ΙΧ και θέσεις δικύκλων, μια (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.