Περιφέρεια Πελοποννήσου: Έχουν δοθεί 8,5 εκ. ευρώ για ενίσχυση επιχειρήσεων

0

Ποσό ύψους 8.503.677 ευρώ είχε εκταμιευθεί μέχρι και την περασμένη Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου από τον ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης που αφορά την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί, ειδικότερα, μέχρι και την πιο πάνω ημερομηνία είχαν κατατεθεί από τους δικαιούχους σωρευτικά 1.457 αιτήματα ελέγχου (από τα 1.776 ενταγμένα, ήτοι 82%), τα οποία πρέπει να ελεγχθούν από τον εν λόγω φορέα.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία, εξάλλου, η ΔΕΠ (Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) είχε ήδη εξετάσει 702 αιτήματα (48% των υποβλημένων) από τα οποία στα 562 (80% των εξεταζόμενων) ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μιας και παρουσίαζαν ελλείψεις.