Περιφέρεια Πελοποννήσου: Συνεχίζονται οι καθημερινοί καθαρισμοί ρεμάτων

Τους καθαρισμούς των ρεμάτων, με έμφαση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, συνεχίζουν σε καθημερινή βάση, τα συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν και σχετικής εντολής του περιφερειάρχη,Π. Νίκα.

Με εντατικούς ρυθμούς διενεργούνται καθαρισμοί ρεμάτων στο σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου από μηχανήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και μέσω εργολαβιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατα πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο να αντιμετωπιστούν εγκαίρως κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων, τον ερχόμενο χειμώνα.