Δήμος Μονεμβασιάς: Ξεκινούν άμεσα δύο σημαντικά έργα

0
Δήμος Μονεμβασιάς

Εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση του ηλεκτροφωτισμού της μαρίνας Μονεμβασίας και η βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων

Όπως έγινε γνωστό από τον Δήμο Μονεμβασίας, «εγκρίθηκε η ένταξη και χρηματοδότηση των έργων, ηλεκτροφωτισμός του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μονεμβασίας
βελτίωση των αλιευτικών καταφυγίων Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας».

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ο Δήμος Μονεμβασίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Μονεμβασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER – Αλιείας, είχαν υποβάλει μέσω του ενδιάμεσου Φορέα Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ΑΑΕ ΟΤΑ, 2 προτάσεις (πράξεις), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 63.1 – CLLD.31.

Συγκεκριμένα

Ηλεκτροφωτισμός Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 054,49 € και
Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων Αυλοσπήλου Νεάπολης και Μανδράκι Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 723,31 €

«Οι προτάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα 2014-2020» και άμεσα αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησής τους», σημείωσε ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης.