Εκτεταμένες παρεμβάσεις φροντίδας πρασίνου στο Δήμο Άργους- Μυκηνών

0

Εκτεταμένες είναι οι παρεμβάσεις και οι εργασίες καθαριότητας, αποψίλωσης και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων στο Άργους Μυκηνών.

Οι παρεμβάσεις των συνεργείων πραγματοποιούνται τόσο στην πόλη του Άργους, όσο και στις τοπικές κοινότητες.

Ανάπλαση με φυσικό χλοοτάπητα στην πλατεία της Τ.Κ. Ινάχου. Λίγο γκαζόν με αυτεπιστασία από το προσωπικό του Δήμου και γίνονται όμορφες παρεμβάσεις.

Πρόκειται για εργασίες αποψίλωσης, καθαρισμού και φροντίδας πρασίνου (με μηχανήματα και πεζούς χειριστές) των αλσυλλίων, δημοτικών οικοπέδων, λοιπών κοινόχρηστων χώρων από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά καθώς και ευπρεπισμός και καθαρισμός πάρκων, πλατειών, ρείθρων των οδών, πεζοδρόμια και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Πετσελής, ο οποίος δήλωσε

« Η αισθητική εικόνα του Δήμου, αλλά και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί προτεραιότητα για τη Διοίκηση.Ο ∆ήµος μας δίνει καθημερινή μάχη και προχωρά σε παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.»