Ένα θέμα που αναμένεται να προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων και γεννά ερωτηματικά έφερε στο φως της δημοσιότητας το inkefalonia.gr.

Πιο συγκεκριμένα, εταιρεία με έδρα την Κεφαλονιά επιδιώκει να κατασκευάσει στη Λαγκάδα δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων, συνολικής χωρητικότητας 2499 τόνων.

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι δεξαμενές θα μπορούν να γεμίζουν με καύσιμο δια θαλάσσης, σε απόσταση αναπνοής από τις πολυτελείς θαλαμηγούς και τα κρουαζιερόπλοια.

Πιο συγκεκριμένα, πλοία μεταφοράς καυσίμων θα προσεγγίζουν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και μέσω σωληνώσεων θα μεταφέρουν τα καύσιμα στις δεξαμενές αποθήκευσης.

Και μπορεί η ύπαρξη δεξαμενών να αποτελεί μια θετική ενέργεια για τα ενεργειακά αποθέματα του νησιού, όμως ο τρόπος και η θέση που η μονάδα θα τροφοδοτείται αποτελεί μείζων ζήτημα για την τουριστική εικόνα της πόλης μας.

Τι προβλέπει η μελέτη :

Στον ιστότοπο της Περιφέρειας όπου αναρτώνται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων , έχει αναρτηθεί και η σχετική μελέτη που υπογράφει ο χημικός μηχανικός – περιβαλλοντολόγος Ευάγγελος Δημόπουλος.

Σύμφωνα με τη μελέτη θα κατασκευαστούν 6 δεξαμενές.

1) Η πρώτη θα είναι χωρητικότητας 499 τόνων με περιεχόμενο diesel σκαφών.

2) Η δεύτερη θα είναι χωρητικότητας 400 τόνων με περιεχόμενο diesel κίνησης – θέρμανσης.

3) Η τρίτη θα είναι χωρητικότητας 400 τόνων με περιεχόμενο αεροπορικό καύσιμο.

4) Η τέταρτη , η πέμπτη και η έκτη δεξαμενή θα είναι χωρητικότητας 400 τόνων με περιεχόμενο βενζίνη.

 

Πως θα λειτουργεί η εγκατάσταση :

Σύμφωνα με την μελέτη, «Η εγκατάσταση δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων. Τα καύσιμα παραλαμβάνονται μέσω υπέργειων αγωγών και με την βοήθεια αντλιοστασίων αποθηκεύονται σε κατάλληλες δεξαμενές.

Ακολούθως, τα καύσιμα διακινούνται μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, τα οποία φορτώνονται σε ειδικά εξοπλισμένες νησίδες φόρτωσης εντός της εγκατάστασης. Για τη διαδικασία φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων, τα καύσιμα οδηγούνται από τις δεξαμενές στο χώρο φόρτωσης με τη χρήση αντλιών. Αποθηκευτική ικανότητα εγκατάστασης: 2.499 τον.με συνολική ισχύ εξοπλισμού 179.25 Kw (αντλιοστασίου και κυρίως μονάδα αποθήκευσης-διακίνησης) και απασχολούμενο προσωπικό 11 ατόμων.

Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο

«Για την ολοκλήρωση της μεταφοράς χρησιμοποιείται ενδιάμεσο δίδυμο αντλιοστάσιο με αντλίες καυσίμου κατά ΑΤΕΧ οι οποίες θα αντλούν καύσιμο από τρεις δεξαμενές (μια για κάθε είδος καυσίμου). Το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο παραμένει κενό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διότι προωθείται το καύσιμο με αέρα».

H ακριβής θέση :

Σύμφωνα και πάλι με την μελέτη, «η μονάδα χωροθετείται σε οικόπεδο επιφανείας 12.019,37 m2 στη θέση « Λαγκάδα» της Δ.Ε.Αργοστολίου εκτός ορίων οικισμού».

Η εταιρεία :

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία ονομάζεται «ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ Α.Ε.» με έδρα τη διεύθυνση Λάμπρου Τζαβέλα 10, στο Αργοστόλι , έχει ΑΦΜ 099849152 και εκπροσωπείται από τον κ. Σταύρο Καραγιάννη.

Το κόστος :

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 875.000, αναλυόμενο ως ακολούθως :

Διαμόρφωση χώρου- Βοηθητικές εγκαταστάσεις 50.000

Δεξαμενές Αποθήκευσης 400.000

Ηλεκτρική διασύνδεση (παροχή Νο7) 55.000

Γεμιστήρια 50.000

Κτηριακές Εγκαταστάσεις 100.000

Δίκτυο πυρόσβεσης 60.000

Αντλιοστάσιο ενδιάμεσο 60.000

Μελέτη – Επίβλεψη – Αδειοδοτική διαδικασία –Μελέτες εφαρμογής 100.000

Οι Αντιδράσεις

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του INKEFALONIA.GR το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου, πρόκειται να συνεδριάσει κατεπειγόντως για να πάρει θέση.