Μεσσηνία: Την πυροπροστασία στα χέρια τους πήραν οι κάτοικοι της Αλαγονίας

0

Είδαν κι απόειδαν οι άνθρωποι της Αλαγονίας και βλέποντας τις καταστροφές που βιώνουν φέτος άλλες περιοχές από τις πυρκαγιές, πήραν μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία.

Η Κοινότητα Αλαγονίας, λοιπόν, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλαγονίας και δημιουργικούς εθελοντές, προέβησαν στον καθαρισμό και τη λειτουργία της δεξαμενής στην Αγία Τριάδα Αλαγονίας, έτσι ώστε να παρέχεται νερό από πυροσβεστικό κρουνό και νερό άρδευσης στους κατοίκους.

Το νερό από τον πυροσβεστικό κρουνό μπορεί να διατεθεί για την εξυπηρέτηση σε περίπτωση πυρκαγιάς στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις εθελοντικές ομάδες.