Σπάρτη: 50% έκπτωση στο νερό σε ΑμΕΑ και πολύτεκνους

0

Με απόφαση ης Διοίκησης της ΔΕΥΑ Σπάρτης μειώνεται η τιμολόγηση του νερού σε πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ.

Με την υπ’αρ. 35/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σπάρτης, αν και με σχετική καθυστέρηση, εγκρίθηκε μειωμένο τιμολόγιο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους και ΑΜΕΑ κατά 50% επί της αξίας του νερού. Η μειωμένη τιμολόγηση για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους ισχύει έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι προσκομίσουν στην ΔΕΥΑΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.- Αίτηση που παρέχεται από την υπηρεσία.

2.- Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (εξοφλημένο)

3.- Υπεύθυνη Δήλωση για μόνιμη κατοικία

4.- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους ή

Γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (Κ.Ε.Π.Α.) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για τους ΑΜΕΑ.