Δήμο Αργους Μυκηνών: Ανακοίνωση για την ελεγχόμενη στάθμευση

0

Απο τον Δήμο Αργους Μυκηνών Ενημερώνουμε τους πολίτες πως, ως είθισται για τον μήνα Αύγουστο δεν θα ισχύσει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Με εκτίμηση
Αρμόδιος για την ελεγχόμενη Στάθμευση
Δήμου Άργους Μυκηνών
Χρήστος Πετσέλης