Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης- τι θα συζητήσουν

0
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης- τι θα συζητήσουν

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης την Τρίτη 6 Ιουλίου με θέμα στην ημερήσια διάταξή του την αναμόρφωση του προϋπολογισμού:

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας καλούμε στις 06 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55A/11-3-2020), του αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και των αρ. 163/33282/29-5-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 417/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ