Παράταση για την υποβολή δαπανών των διαγνωστικών κέντρων

0
Μέχρι Παρασκευή 25 Ιουνίου

Oλιγοήμερη παράταση θα έχουν οι πάροχοι -διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια -να κάνουν τις υποβολές των δαπανών τους για τον Μάιο.

Ηδη έχουν ενημερωθεί σχετικά από τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και από τα θεσμικά όργανα που τους εκπροσωπούν. Ετσι, η νέα καταληκτική ημερομηνία πήγε την Παρασκευή 25/06/2021.

Αλήθεια με το σχέδιο να αποτελέσουν τα κέντρα και τα εργαστήρια εμβολιαστικά κέντρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν συνταχθεί έχουμε καμία εξέλιξη;αρ Γιατί υπάρχει σιγή ασυρμάτου..