Νοσοκομείο Μολάων: 16 νέες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού

0

Από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την αναβάθμιση του Νοσοκομείου!
Έχοντας ήδη επιτύχει την υψηλότερη στελέχωση στην ιστορία της Ν.Μ Μολάων, ενισχύουμε το Νοσοκομείο με 16 επιπλέον θέσεις επικουρικού Προσωπικού:
3 θέσεις Νοσηλευτικής ΠΕ
5 θέσεις Νοσηλευτικής ΤΕ
8 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτικής ΔΕ
Με σωστό προγραμματισμό, οργάνωση και σκληρή δουλειά, ξεπερνάμε εμπόδια και αντιξοότητες, και πετυχαίνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει!