Αρχαία Ολυμπία: Σχέδιο για την αναβίωση του Ξένιος Ζευς

0

O Αναπτυξιακός Οργανισμός ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου στο πλαίσιο της υποβολής της πρόσκλησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στο πλαίσιο της σύμβασης αναφέρεται μεταξύ άλλων και η εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση του ακινήτου Ξένιος Ζευς εντός της Αρχαίας Ολυμπίας.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω προτεινόμενης παρέμβασης αφορά την επανάχρηση και αξιοποίηση του ακινήτου «Ξένιος Ζευς» στην Αρχαία Ολυμπία ως κτίριο πολιτιστικών δράσεων. Το κτίριο κατασκευής του 1963 βρίσκεται στην είσοδο της Αρχαίας Ολυμπίας, σε οικόπεδο 18.416 τ.μ. και έχει εμβαδόν 1.716,60 τ.μ.

Το ακίνητο βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε μία εξαιρετικά τουριστική περιοχή. Δεδομένης της επαυξημένης πολιτιστικής, ιστορικής και επιστημονικής του αξίας, ως χαρακτηριστικό δείγμα της νεότερης ελληνικής αρχιτεκτονικής, αποτελώντας μέρος ενός ιδιαίτερου συνόλου ομοειδών κτιρίων με την ίδια χρήση ξενοδοχείων, μελετημένα από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, χρίζεται επιβεβλημένη η άμεση αξιοποίησή του.

Η προτεινόμενη παρέμβαση αναμένεται να προσφέρει έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο πολιτιστικών και επιστημονικών δράσεων όπως τη σύγκληση συνεδρίων με δυνατότητα φιλοξενίας και εστίασης των επισκεπτών στον οικισμό της Αρχαίας Ολυμπίας στον οποίο υπάρχουν μειωμένες επιλογές και εναλλακτικές ως προς αυτή τη χρήση αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την Αρχαία Ολυμπία ως ποιοτικό πολιτιστικό πόρο.