Λακωνία: Πλάνο βελτίωσης κι επέκτασης του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας

0

Το έργο που δρομολογεί ο Δ. Μονεμβασίας

Πρόταση χρηματοδότησης του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας κατατέθηκε από τον Δήμο Μονεμβασίας, μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία», προϋπολογισμού 1.360.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλάνο ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Δ. Μονεμβασίας προβλέπεται η βελτίωση και η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας.

Τεχνική περιγραφή

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 30,50 μ. στην ίδια διεύθυνση, με εξωτερική προστασία από φυσικούς ογκόλιθους και βάθος -4,0 μ. για όλο το μήκος του.

Προβλέπεται, επίσης, ανακατασκευή των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων με συνολικό μήκος 26.90 μ. καθώς και καινούρια επίστρωση της ανωδομής. Το πλάτος της επέκτασης παραμένει όπως και στο υπάρχον.

Προτείνονται, ακόμα, κρηπιδώματα κατά μήκος του υφιστάμενου τοίχου σε διεύθυνση ανατολική πλάτους 4,0 μ. και μήκους 94,33 μ. μέχρι το όριο της εκσκαφής στο -4,0 μ. Ακολουθεί διαμόρφωση του χώρου με λιθορριπή για το υπόλοιπο τμήμα πλησίον της παραλίας μήκους 56,50 μ. για να μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλο μέρος από τα μικρά αλιευτικά σκάφη της περιοχής ώστε αυτά να μη χρειάζεται να καταλαμβάνουν τον πολύτιμο χώρο των κρηπιδωμάτων.

Η απαιτούμενη προστασία του προσήνεμου μόλου περιλαμβάνει φυσικούς ογκόλιθους θωράκισης, ατομικού βάρους 8 έως 10 tn με στάθμη στέψης 5 m+5.0 μ.

Όλα τα κρηπιδώματα θα έχουν λιθεπένδυση των ορατών τους όψεων ώστε να δένουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του υπάρχοντος λιμένος.

Τα κρηπιδώματα θα κατασκευαστούν με τεχνητούς ογκόλιθους και η ανωδομή θα είναι στην στάθμη +1,0 μ.

Στη σκυροδέτηση της ανωδομής των κρηπιδωμάτων θα ενσωματωθούν αγωγοί από P.V.C. με φρεάτια ανά περίπου 10 μ. για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα προσορμίζοντα σκάφη.

Σε όλο το μήκος των έργων θα υπάρχει εξοπλισμός πρόσδεσης, από χυτοχαλύβδινες δέστρες, ανά περίπου 10 μ. για τα μεγαλύτερα σκάφη και κρίκους προσδέσεως ανά 3 μ. για τα μικρότερα.

Επειδή το πρόβλημα ελλιμενισμού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονο προτείνεται στο εσωτερικό του λιμένος να δημιουργηθεί θέση αγκυροβολίου 3,10 Χ3,10 μ..

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here